Lista recenzentów zewnętrznych:

 

Prof. dr hab. Jan Ciechowicz, UG
Prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, UAM
Prof. zw. dr hab. Jerzy Treder, UG
Prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, UAM
Prof. dr hab. Jarosław Ławski, UwB
Prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, UG
Prof. dr hab. Michał Błażejewski, UG
Prof. zw. dr hab Bogusław Bakuła, UAM
Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, UJ
Prof. dr hab. Marek Hendrykowski, UAM
Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, IBL
Prof. dr hab. Jerzy Smulski, UMK
Prof. dr hab. Renata Przybylska, UJ
Dr hab. Krystyna Turo, UG
Dr hab. Jerzy Madejski, USz
Dr hab. Jan Data, UG
Dr hab. Sławomir Buryła, UWM
Dr hab. Michał Kuziak, UW
Dr hab. Wiesław Rzońca, UW
Dr hab. Andrzej Skrendo, US
Dr hab. Maria Czaplicka Jedlikowska, UKW
Dr hab. Irena Sarnowska-Giefting, UAM
Dr hab. Edward Jakiel, UG
Dr hab. Maciej Gloger, UKW
Dr hab. Małgorzata Sugiera, UJ
Dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM
Dr hab. Jerzy Szyłak, UG