ŚWIAT TEKSTÓW. ROCZNIK SŁUPSKI

RADA NAUKOWA

Małgorzata Książek-Czermińska, Uniwersytet Gdański

Andrzej Hejmej, Uniwersytet Jagielloński
Arent van Nieukerken, Uniwersytet w Amsterdamie
Tomasz Sobieraj, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN
Feliks Sztejnbuk, Uniwersytet w Jałcie