Menu główne

SŁUPSKIE PRACE FILOLOGICZNE.
SERIA FILOLOGIA POLSKA

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

dr hab. prof. nadzw. Sławomir Rzepczyński – redaktor naczelny,
dr hab. Tomasz Tomasik
dr hab. Bernadetta Żynis – sekretarz, redaktor tematyczny

dr Jarosław Szuta - redaktor językowy

 

 

 

 

Akademia
Pomorska

 

Instytut Polonistyki
 

Publikacje pracowników