Świat Tekstów. Rocznik Słupski NR9/2011

 

I. Historia, teoria, antropologia literatury 

Michał Kuziak, Dyskurs polskiej krytyki romantycznej wobec Inności (Brodziński. Mickiewicz. Mochnacki). Rekonesans                      

Agnieszka Wnuk, Powieść poetycka wobec autobiografii

Renata Majewska, „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego a romantyczna teoria podboju. Problem z lekturą historiozoficzną dzieła   

Grażyna Lasoń-Kochańska, Gender, queer i dorastanie – baśnie Hansa Christiana Andersena                        

Tomasz Sobieraj, Formacyjny charakter „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego                              

Dorota Wojda, Scenariusze fantazmatyczne Bolesława Leśmiana

Anna Łozowska, Iwaszkiewicz i barok

Anna Tenczyńska, Muzyka w przedwojennej twórczości poetyckiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego                           

Beata Przymuszała, Skaza żydowskości – problem tożsamości etnicznej w tekstach poetyckich z czasów Zagłady                     

Tomasz Tomasik, Heraklit Miłosza

Agnieszka Reszczyk, Natura – człowiek – kultura w twórczości Janusza Stanisława Pasierba                

Bernadetta Żynis, Anioł Historii – demon historii

Adam Pomieciński, Cyberpunk: pomiędzy technologią a kontrkulturą

II. Teatr i dramat

Robert Boroch, Postać w dramacie

Anna Sobiecka, Ujarzmianie pejzażu, czyli o możliwościach teatru plenerowego

Andrzej Żurowski, Kreator teatralnej wspólnoty

III. Materiały i notatki

Maciej Gloger, Sztuka – społeczeństwo – naród. Poglądy filozoficzno-estetyczne Władysława Mieczysława Kozłowskiego, czyli o długim trwaniu pozytywizmu