Menu główne

SŁUPSKIE PRACE FILOLOGICZNE nr 7

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

 

 

Arent van Nieukerken, Stygmat Norwida: w poszukiwaniu śladów Historii świętej na powierzchni świata    
Artur Żywiołek, Religijny mit nowoczesności: od wyjścia do wygnania i z powrotem – przegląd stanowisk i zarys problemu
Tadeusz Sucharski, W poszukiwaniu doskonale pięknych postaci. O języku agape w wielogłosowym chaosie świata Dostojewskiego        
Anna Sobiecka, Piękno, powołanie czy przekleństwo? Sztuka aktorska w polskiej powieści teatralnej        
Mikołaj Sokołowski, Włoscy towiańczycy a kształtowanie się chrześcijańskiej demokracji w Italii przed 1939 rokiem        
Cezary Zalewski, PRL w obiektywie. Fotograficzne reprezentacje rzeczywistości w literaturze lat 1947-1989        
Rafał Krysiak, Stanisława Lema projekt wyjścia jako nowoczesny wariant mitu wyjścia        
Katarzyna Sawicka, Słowo wobec rzeczywistości – o poezji Tadeusza Różewicza        
Maciej Michalski, Antoni Kępiński: lęk – teoria – doświadczenie – tekst        
Agnieszka Jarzewicz, Ideologiczne uwikłania rozważań nad wielokulturowością. Czy Kapuściński był orientalistą?        
Andrzej Żurowski, Wyspy czystej formy. O teatrze Jerzego Krechowicza        
Urszula Kęsikowa, Rzeczowniki od wyrażeń z przyimkiem bez- o znaczeniu przestrzennym w poezji Młodej Polski