Menu główne

SŁUPSKIE PRACE FILOLOGICZNE nr 6

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

 

 

Alfred Gall, Gawęda jako medium literackie polityki pamięci: Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego    
Dirk Uffelmann, „Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył”. Literatura romantyczna w obliczu badań postkolonialnych
Magdalena Siwiec, Spór o poezję Alfreda de Musset        
Magdalena Bąk, Światło lub ciepło. Krótka historia jednej metafory        
Tadeusz Sucharski, Rosja Czapskiego sprzed „nieludzkiej ziemi”        
Rafał Krysiak, Stanisław Lem jako autor. Szkic o podmiocie sylwicznym        
Marta Koszowy, Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka        
Feliks Sztejnbuk, Cielesny mimetyzm narracji w twórczości Dmitrija Lipskierowa        
Andrzej Żurowski, Szekspirowskie role Modrzejewskiej/Modjeskiej        
Anna Sobiecka, Świat teatru w jednoaktówce przełomu XIX i XX wieku        
Janusz Bohdziewicz, „Ósma pieczęć”. Szkic do kazania o Siódmej Pieczęci Ingmara Bergmana – pięćdziesiąt lat po premierze        
Tomasz Tomasik, Czy Siódma pieczęć jest filmem o średniowieczu?        
Mirosław Przylipiak, Kino bezpośrednie a amerykańska awangarda filmowa lat sześćdziesiątych        
Urszula Kęsikowa, Etnonimy w poezji i dramacie Juliusza Słowackiego        

Dyskusje i recenzje

Edward Kasperski, Jaki Norwid? Jaki romantyzm? Krytycznie o norwidologii adorującej        
Grażyna Halkiewicz-Sojak, Jak czytać Norwida? – kilka uwag na marginesie dyskusji o książce Wiesława Rzońcy Norwid a romantyzm polski (Warszawa 2005)        
Anna Kozłowska, „Wołanie o jasność”. O książce Wiesława Rzońcy Norwid a romantyzm polski