Menu główne

SŁUPSKIE PRACE FILOLOGICZNE nr 5

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Michał Kuziak, Wstęp
Jerzy Madejski, Kanon i „przepisywanie” literatury. Sytuacja diarystyki (Uwagi wstępne)
Piotr Wilczek, Najnowsze tendencje w badaniach nad literaturą staropolską
Witold Wójtowicz, Czy można „przepisać” polskie oświecenie?
Agata Bielik-Robson, Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski i rewizja romantyzmu
Michał Sokołowski, Sensualizm romantyczny
Cezary Zalewski, Urwis. Grzechy dzieciństwa punktem zwrotnym w twórczości Bolesława Prusa
Jakub Momro, Metafory niemożliwości. „Przepisywanie” według Adorna
Tadeusz Sucharski, Literatura Holocaustu i literatura Gułagu? Literatura doświadczenia totalitarnego!
Bernadetta Żynis, Co i jak „przepisują” kobiety?
Przemysław Czapliński, Dziedzictwo niezależności. Krótka historia komunikacyjnego podziemia
Edward Kasperski, Dyskurs antropologiczny. O antropologii literatury. Zasady pierwsze
Sławomir Rzepczyński, Projekt „innego” biografizmu
Michał Januszkiewicz, Nihilizm jako kategoria literaturoznawcza
Maciej Michalski, Komizm jako rewizjonistyczna kategoria historycznoliteracka
Tomasz Mizerkiewicz, Poza zasadą przepisywania. O możliwości badania historii komizmu literackiego