Menu główne

SŁUPSKIE PRACE FILOLOGICZNE nr 4

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

 

Literaturoznawstwo
Edward Kasperski, Interpretacja, dyskurs i władza znaczeń
Rafał Krysiak, Umberto Eco – od teorii do narracji
Dorota Wojda, Aleksander Fredro jest w złym humorze. Hermeneutyka Jarosława Marka Rymkiewicza wobec totalitaryzmu
Krystyna Złotkowska, Ślady krwawej Bellony w twórczości Wacława Potockiego
Marian Śliwiński, Ignacy Krasicki jako przeciwnik Arystotelesa
Andrzej Żurowski, Na theatrum we Lwowie i w Krakowie
Jarosław Ławski, Przemiany obrazu i znaczenia Wilna w twórczości Adama Mickiewicza
Anna Sobiecka, Strajk włoski w teatrze krakowskim. Wokół premiery Wędrownej muzy Michała Bałuckiego
Sławomir Buryła, Oblicza Zagłady
Marcin Lul, Postaci biblijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Grażyna Lasoń-Kochańska, Kora, Demeter i inne. Córki ojców, córki matek

Językoznawstwo

Urszula Kęsikowa, Zoonimy w utworach Marii Rodziewiczówny
Iwona Perużyńska, Świadomość językowa studentów filologii polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku
Ewa Urbańska-Mazuruk, Funkcje stylistyczne leksemu „a” w poezji Iwaszkiewicza