Świat Tekstów • Rocznik Słupski 14 • 2016

Strona tytułowa   Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego
Literatura    
Mariya Bracka   Literatura ukraińska doby romantyzmu w kontekście studiów postkolonialnych
Peter Káša  

Romantyzm słowacki z perspektywy postkolonialnej (konteksty historyczne i kulturowe)

Kamila Żukowska   Amor młodopolski. O wyjątkowości Trędowatej Heleny Mniszek
Dariusz Piechota   Śladami ponowoczesnego filistra
Paulina Podolska  

Kornel Ujejski jako tłumacz utworów muzycznych. Wokół Wniebowzięcia z cyklu Tłumaczeń Szopena

Justyna Borkowska  

Jak „Anioł i syn” – o ideach społeczno-artystycznych w pismach Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów

Rosja    
Katarzyna Pańczyk   Homo sovieticus sex – na podstawie Budujemy kanał
Anna Stryjakowska  

Transgresyjny wymiar miłości cielesnej w powieści Голубое сало Władimira Sorokina

Ewelina Iwańska   Pisarz-nomada – geopoetycki nurt w twórczości Mariusza Wilka
Dzieci    
Kinga Mielczarek  

„Biedne dziecko, przywykło od najpierwszych lat słyszeć, że jest brzydką i kaleką”. Bohaterowie dziecięcy w utworach Marii Sadowskiej

Katarzyna Wądolny-Tatar  

„Klepsydra piaskownicy”, Pułapka piaskownicy. Od literatury dla dzieci do poezji i dramatu dla dorosłych

Jakub Kozaczewski   

Ofiarowanie Izaaka oczami dziecka? O wierszu Wisławy Szymborskiej Noc

Katarzyna Slany  

Subwersje dzieciństwa i infantylizacje dorosłości w literackim i filmowym horrorze osobowości

Maria Ostasz  

Narracja wyliczeniowo-repetycyjnego modelu wierszy jako scenariuszy ćwiczeń językowych

Obrazy    
Dorota Dec   Norwid i Poussin
Teatr    
Marta Cebera  

Być jak pani Stevenson. Barbara Stanwyck i Aleksandra Śląska w adaptacjach sztuki Lucille Fletcher Sorry, Wrong Number

Esej    
Andrzej Katzenmark   Szkice o cichym sterniku pod żaglami siebie samego