Świat Tekstów • Rocznik Słupski 13 • 2015

 

 

 

 

 

Literatura

 

           

 

 

Svetlana Pavlenko

 

Zesłanie jako spotkanie kolonialne. Przestrzeń Uralu i Syberii w oczach Tomasza Zana

 

           

 

 

Wiktoria Bilawska

 

Problem gallomanii w Pamiętnikach z życia Ewy Felińskiej

 

           

 

 

Dariusz Piechota

 

Natura w soczewce pozytywisty. Pleśń świata Bolesława Prusa wobec tradycji przyrodopisarstwa

 

           

 

 

Marta Guner

 

Rola zmysłów w opowiadaniu Edgara Allana Poego Serce – oskarżycielem

 

           

 

 

Mirosława Szott

 

„Nie idziesz przez pustkę”. Fenomenologiczne doświadczenie świata w wierszach Czesława Sobkowiaka

 

           

 

 

Agnieszka Trześniewska

 

Mroczne narracje zwierząt z Holokaustem w tle

 

           

 

 

Marek Kaszewski

 

Cyfrowe wersje dawnych dykcjonarzy języka polskiego jako źródło dla porównawczych badań materiałowych (M.A. Troc i J.S. Bandtkie)

 

           

 

 

 

 

Recenzja

 

           

 

 

Karol Samsel

 

Premodernizm, dekonstrukcjonizm, „proteuszowość” Norwida