Świat Tekstów. Rocznik Słupski NR11/2013

 

Artykuły

 
Andrzej Żurowski
      Autobiografia
Tadeusz Sucharski       Żegnaj Andrzeju, Przyjacielu Serdeczny!
Andrzej Żurowski
      Zapomniany majster
Katarzyna Kaczor-Scheitler       Inspiracje, konteksty interpretacyjne i świadomość twórcza Teresy Petrycówny
Edyta Skulmowska       "Pokolenie zdobywców". O intelektualnej i artystycznej drodze Ferdynanda Goetla
Jarosław Ławski       Szwajcaria nie zawsze poetyczna: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński
Sławomir Rzepczyński       Aktualizacja tradycji jako formuła komparatystyki. Przypadek Norwida
Artur Pruszyński       Dwa teatry o Sułkowskim Stefana Żeromskiego i Józefie Sułkowskim Romana Brandstaettera
Jakub Rawski       Szczelina Doris Lessing - kobieca, alternatywna historia o początkach. Recepcja i propozycja odczytania
   

Recenzje i omówienia

 

Zbigniew Zielonka

      Rzeczpospolita domów