Świat Tekstów. Rocznik Słupski NR10/2012

 

Literatura

 

Edward Kasperski, Romantyzm i poprzednicy. Wokół dyskursów prefundacyjnych

Agnieszka Wnuk, Romantyczne pokrewieństwa gatunkowe. Powieść poetycka i ballada

Marta Gaściewicz, Czytanie immanentne i kontekstowe w wybranych pismach Cypriana Norwida. Między teorią a praktyką

Agnieszka Czajkowska, Archeologia i literatura wobec polityki. O Trzech kronikarzach Jasienicy

Cezary Zalewski, Pokutna ofiara. Przemoc i cierpienie w Mirali Elizy Orzeszkowej

Agnieszka Kruszyńska, Oczekiwanie na powrót przeszłości. Szkic na podstawie wybranych opowiadań Adolfa Rudnickiego

Dariusz Konrad Sikorski, Kondycja "barbarzyńcy", czyli w "świecie" relegere Zbigniewa Herberta (esej o albigensach, inkwizytorach i trubadurach)

Bernadetta Żynis, Codziennie koniec świata

 

Holokaust

 

Sławomir Buryła, Topika Holokaustu. Wtępne rozpoznanie

Beata Przymuszała, Notatnik filologa Klemperera

 

Miłosz

 

Andrea Ceccherelli, Poeta zaświatu przedstawionego: Dante u Miłosza

Andrzej Karcz, Powojenna poezja polska w refleksji Czesława Miłosza. Perspektywa pierwszych lat emigracji

Kinga Piotrkowiak-Junkiert, "Kochałem się w tobie, Naturo, aż zrozumiałem kim jesteś. Etnomedyczny projekt w Litwie po pięćdziesięciu dwóch latach Czesława Miłosza

 

Teatr

 

Anna Sobiecka, Gabriela Zapolska - aktorka o aktorach